Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT phản hồi kiến nghị đầu tư ga đường sắt Lạng Sơn
Thứ hai, ngày 13/03/2023Bộ GTVT phản hồi kiến nghị cử tri về kế hoạch đầu tư ga Lạng Sơn, trong đó xây công trình phục vụ vận tải hàng hóa.

Bộ GTVT phản hồi kiến nghị của cử tri Lạng Sơn về quy hoạch, kế hoạch đầu tư ga Lạng Sơn, trong đó giai đoạn đến 2024 sẽ xây dựng công trình phục vụ vận tải hàng hóa

Bộ GTVT mới đây đã có văn bản phản hồi kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch đầu tư ga Lạng Sơn.

Trước đó, cử tri Lạng Sơn gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT làm rõ quy hoạch và lộ trình, kế hoạch đầu tư mở rộng quảng trường ga Lạng Sơn và các nội dung liên quan đến Dự án mở rộng quảng trường ga Lạng Sơn đã triển khai.
Trả lời kiến nghị của cử tri Lạng Sơn, Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 tiếp tục duy trì, cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, trong đó bao gồm tuyến Hà Nội - Lạng Sơn từ ga Hà Nội đến ga Đồng Đăng. Đến năm 2050, cơ bản duy trì các tuyến đường sắt hiện có, từng bước đầu tư, nâng cấp hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách của địa phương.

Như vậy, về quy hoạch, tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, bao gồm ga Lạng Sơn, đã được định hướng duy trì, cải tạo nâng cấp, từng bước đầu tư để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Về kế hoạch đầu tư ga Lạng Sơn, Bộ GTVT cho biết, Bộ phê duyệt Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc nhằm nâng cao thị phần vận tải, khai thác hiệu quả đường sắt hiện có, trong đó bao gồm đầu tư xây mới nhà kho khu vực ga hàng hóa Lạng Sơn.

“Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án đường sắt (Chủ đầu tư) triển khai dự án theo quy định. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2024.”, Bộ GTVT cho biết.

Được biết, Dự án Cải tạo các ga đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 475,7 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Về quy mô đầu tư, dự án thực hiện cải tạo nâng cấp 3 ga hành khách và 4 ga hàng hóa. Trong đó, ga hàng hóa Lạng Sơn được đầu tư xây dựng mới nhà kho và các hạng mục liên quan đồng bộ để phục vụ vận tải hàng hóa.

Tin liên quan