Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ GTVT nhận hơn 5.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư năm 2019
Thứ tư, ngày 17/07/2019Thủ tướng giao Bộ GTVT hơn 5.000 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2019. Trong đó, vốn NSNN 4.393.147 triệu đồng; vốn trái phiếu 771.249 triệu đồng.

QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ GTVT kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT 5.164.396 triệu đồng vốn kế hoạch năm 2019. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 4.393.147 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 771.249 triệu đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao, quyết định giao cho Bộ GTVT chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2019 của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình; chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019; định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp không được nâng cấp sau 10 năm khai thác hiện đã xuống cấp trầm trọng

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước theo quy định gửi báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2019.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan