Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ GTVT lập tổ công tác đặc nhiệm thúc giải ngân vốn đầu tư công
Thứ năm, ngày 14/11/2019Bộ GTVT cho biết, sẽ nghiên cứu thành lập tổ công tác đặc nhiệm để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công - Ảnh minh họa

Chủ động rà soát, điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện Nghị quyết 94/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại các chương trình hành động, các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/2019 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, coi việc thúc đẩy giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019.

Trong đó, cần rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công.

"Trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Chủ động rà soát, điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao sang cho các dự án có nhu cầu vốn bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư theo đúng quy định pháp luật", Bộ GTVT yêu cầu.

Công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai dự án

Đối với việc giải ngân vốn, Bộ GTVT giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tham mưu cho lãnh đạo Bộ, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

"Rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ. Nghiên cứu, đề xuất việc thành lập tổ công tác đặc nhiệm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại Bộ (nếu cần thiết). Công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án", Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ.

"Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tham mưu lãnh đạo Bộ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu; Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp", Bộ GTVT chỉ đạo.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan