Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ GTVT chỉ đạo tiếp tục rà soát, giảm phí một số trạm BOT
Thứ năm, ngày 22/06/2017Bộ GTVT yêu cầu rà soát, có giải pháp giảm phí tại một số trạm BOT dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích.

Một trạm thu phí BOT tại phía Nam

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa có văn bản đề nghị các Thứ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương phân bổ và giao vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2017 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tham mưu Bộ GTVT thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân; Khẩn trương tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh vốn ODA từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và điều chuyển vốn từ các chủ đầu tư, ban QLDA giải ngân chậm sang các chủ đầu tư, ban QLDA có nhu cầu bổ sung vốn cao hơn, có khả năng giải ngân để bảo đảm tiến độ giải ngân chung của Bộ GTVT.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Đối tác công - tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam để báo cáo, xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương 6 sắp tới. Nội dung chỉ đạo nêu rõ: "Vụ Đối tác công - tư phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng".

Vụ Kết cấu hạ tầng, Cục Hàng hải VN và các đơn vị liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm việc tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan