Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Ba dự án cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa đang giải phóng mặt bằng thế nào?
Thứ tư, ngày 07/07/2021Tỉnh Thanh Hóa đã giải phóng mặt bằng được 96,12km cho 3 dự án thành phần cao tốc qua địa bàn.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu dài khoảng 98,76km. Đến nay, chính quyền địa phương đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 96,12km (đạt 97,35).

Cụ thể, dự án Mai Sơn - QL45 qua tỉnh Thanh Hóa dài 49,02km đã GPMB đạt 100%; Dự án QL45 - Nghi Sơn đi qua toàn bộ tỉnh Thanh Hóa dài 43,28km, đã GPMB được 40,8km (đạt 94,2%); Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu qua tỉnh Thanh Hóa dài 6,5km đã GPMB 6,3km (đạt 96,9%).

Cục QLXD&CLCTGT cũng cho biết, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Thanh Hóa phải thu hồi đất của 6.592 hộ dân, trong đó 1.070 hộ dân phải bố trí tái định cư tại 42 khu (20 khu tái định cư xây dựng mới và 22 điểm xen cư), hiện đã cơ bản hoàn thành.

Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, tổng khối lượng công trình đã di dời gồm: 23/25 vị trí điện cao thế, 35/38 vị trí điện trung thế, 65/96 vị trí điện hạ thế, 0/2.832m đường ống nước các loại, 13.091/17.067m cáp viễn thông, 131/131m đường ống xăng dầu.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, tổng chi phí GPMB 3 dự án cao tốc: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu qua địa phận tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 3.527 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 2.864 tỷ đồng (đạt 81,22%).

Cụ thể, dự án Mai Sơn - QL45 đã giải ngân 1.472,6/1.763 tỷ đồng (đạt 83,5%), QL45 - Nghi Sơn đã giải ngân 1.164/1.494 tỷ đồng (đạt 77,9%), Nghi Sơn - Diễn Châu đã giải ngân 228/270 tỷ đồng (đạt 84,56%).

Được biết, cả 3 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa đều đầu tư theo hình thức đầu tư công. Trong đó, đoạn Mai Sơn - QL45 đã triển khai thi công toàn bộ 5 gói thầu xây lắp từ cuối năm 2020, còn lại hai dự án đoạn QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 7/2021.

 

(Theo Báo GIao thông)

Tin liên quan