Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Ba dự án cao tốc Bắc - Nam qua Bình Thuận đang giải phóng mặt bằng thế nào?
Thứ hai, ngày 12/07/2021Tỉnh Bình Thuận đã giải phóng và bàn giao mặt bằng cho 3 dự án cao tốc Bắc - Nam được khoảng 159,47km.

Thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận, gồm: Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 160,47km. Đến nay, chính quyền địa phương đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 159,47km (đạt 99,4%).

Cụ thể, dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua Bình Thuận đã giải phóng 12/12km (đạt 100%).

Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua toàn bộ tỉnh Bình Thuận dài 101km, đã bàn giao mặt bằng được 99,8/100,8km, còn 10 hộ dân (khoảng 1km, diện tích khoảng 5,49 ha) chưa chấp thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công phát sinh thêm 25 hộ (diện tích 19,9 ha) thuộc dạng tái lấn chiếm, đã nhận tiền bồi thường và đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng nay lại khiếu nại về đơn giá, chính sách bồi thường và cản trở thi công.

Cuối cùng, dự án Phan Thiết - Dầu Giây qua tỉnh Bình Thuận dài 47,67km, chính quyền địa phương đã bàn giao mặt bằng 47,67/47,67km (đạt 100%).

Cũng theo Cục QLXD&CLCTGT, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua Bình Thuận phải thu hồi đất của 2.680 hộ dân, trong đó, 280 hộ dân phải bố trí tái định cư tại 6 khu gồm: 5 khu tái định cư xây mới và 1 khu tái định cư đã có sẵn.

Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, tổng khối lượng công trình đã hoàn thành di dời gồm: 2/3 vị trí điện cao thế, 39/74 vị trí điện trung thế, 14/54 vị trí điện hạ thế, 5.121/6.951m đường ống nước và 9.436/13.100m cáp viễn thông.

Tổng chi phí GPMB của 3 dự án cao tốc: Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua địa phận tỉnh Bình Thuận khoảng 2.137,22 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay đạt 1.606,5 tỷ đồng (đạt 75,17%), riêng từ đầu năm 2021 đến nay mới giải ngân được 20,2/297,9 tỷ đồng (đạt 6,8%).

Được biết, trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Thuận có 2 dự án đầu tư công (Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây) đã triển khai xây dựng từ tháng 9/2020, còn lại một dự án thực hiện theo hình thức PPP (Cam Lâm - Vĩnh Hảo) dự kiến khởi công trong quý 3/2021.

 

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan