Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Áp dụng công nghệ khe co giãn Asphalt đàn hồi trong sửa chữa công trình cầu
Thứ sáu, ngày 08/05/2015Khe có giãn cầu (hình minh họa).

Cụ thể, sản phẩm khe co giãn Asphalt đàn hồi của Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng sẽ được áp dụng vào lĩnh vực xa dung bảo trì cầu, đường và được Luật Xây dựng khuyến khích sử dụng.

Trước đây, công nghệ này đã được áp dụng tại một số cầu trên Quốc lộ (Cầu Trường Xá Km19+240 QL.39; cầu Thác Lở Km91+620 QL.3; cầu Hiền Lương Km1299+472 QL.1 . . .) vừa đảm bảo giao thông êm thuận tại điểm tiếp xúc giữa cầu với đường vừa giảm được lực xung kích khi xe qua cầu làm tăng tuổi thọ dầm cầu.

Để triển khai các nội dung về đổi mới về KHCN theo Đề án đổi mới toàn diện công tác bảo trì đường bộ, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Cục Quản lý đường bộ, Sở giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý Quốc lộ và tiến hành nghiên cứu, áp dụng các sản phẩm khe co giãn Asphalt đàn hồi của các nhà sản xuất trong sửa chữa công trình cầu đường bộ trên cơ sở so sánh về khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của khe co giãn Asphalt đàn hồi, đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật về quản lý xây dựng và đấu thầu.Cụ thể, sản phẩm khe co giãn Asphalt đàn hồi của Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng sẽ được áp dụng vào lĩnh vực xa dung bảo trì cầu, đường và được Luật Xây dựng khuyến khích sử dụng.

Trước đây, công nghệ này đã được áp dụng tại một số cầu trên Quốc lộ (Cầu Trường Xá Km19+240 QL.39; cầu Thác Lở Km91+620 QL.3; cầu Hiền Lương Km1299+472 QL.1 . . .) vừa đảm bảo giao thông êm thuận tại điểm tiếp xúc giữa cầu với đường vừa giảm được lực xung kích khi xe qua cầu làm tăng tuổi thọ dầm cầu.

Để triển khai các nội dung về đổi mới về KHCN theo Đề án đổi mới toàn diện công tác bảo trì đường bộ, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Cục Quản lý đường bộ, Sở giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý Quốc lộ và tiến hành nghiên cứu, áp dụng các sản phẩm khe co giãn Asphalt đàn hồi của các nhà sản xuất trong sửa chữa công trình cầu đường bộ trên cơ sở so sánh về khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của khe co giãn Asphalt đàn hồi, đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật về quản lý xây dựng và đấu thầu.

Theo Tạp chí GTVT

Tin liên quan