Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

6 dự án đường Hồ Chí Minh giải ngân hơn 130 tỷ
Chủ nhật, ngày 24/06/2018Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 130 tỷ đồng vốn TPCP cho 6 dự án.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 130 tỷ đồng vốn TPCP bố trí cho 6 dự án thuộc đường Hồ Chí Minh

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 132 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) bố trí cho 6 dự án trên đường Hồ Chí Minh.

Trong đó, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi (Cà Mau) giải ngân được hơn 25 tỷ đồng/128 tỷ đồng; Dự án đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu giải ngân hơn 19 tỷ đồng/133,8 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn hai đầu cầu Bình Ca từ Km0 - Km4+329,7 và từ Km8+678 - Km12+291,37 (Km124+500, QL2) giải ngân được hơn 19 tỷ đồng/65,5 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc (tỉnh Bắc Kạn) giải ngân hơn 18 tỷ đồng/115 tỷ đồng; dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa giải ngân được hơn 47 tỷ đồng/81,365 tỷ đồng và Dự án tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) giải ngân được gần 3 tỷ đồng/300 tỷ đồng.

Trước đó, theo số liệu của Vụ Kế hoạch – Đầu tư (Bộ GTVT), trong 5 tháng đầu năm 2018, Bộ GTVT giải ngân được 7.835 tỷ đồng gồm: Các dự án ODA giải ngân được 4.321 tỷ đồng (đạt 28,6%), các dự án giao thông trong nước sử dụng vốn ngân sách Nhà nước giải ngân được 3.127 tỷ đồng (đạt 92,3%), các dự án sử dụng vốn TPCP giải ngân được 280 tỷ đồng (đạt 10,8%).

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan