Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

51 nhà đầu tư dự tuyển 7 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam
Thứ năm, ngày 11/07/20197 dự án cao tốc Bắc - Nam sau khi mở thầu sơ tuyển nhận được hồ sơ dự thầu của 51 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong và ngoài nước.

7 dự án cao tốc Bắc - Nam triển khai theo hình thức PPP sau khi mở thầu sơ tuyển đã nhận được hồ sơ dự thầu của 51 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư - Ảnh minh họa

Thông tin từ Vụ Đối tác công tư (PPP - Bộ GTVT) cho biết, tính đến chiều nay (11/7), đã có 7/8 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) mở thầu bước sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Còn lại một dự án là Phan Thiết - Dầu Giây sẽ mở thầu sơ tuyển nhà đầu tư vào ngày 15/7/2019.

Thống kê của Báo Giao thông, 7 dự án PPP đã mở thầu sơ tuyển có 51 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nộp hồ sơ dự tuyển. Trong đó, dự án Mai Sơn - QL45 có nhiều nhà đầu tư nộp hồ sơ dự tuyển nhất (11 nhà đầu tư), tiếp đến là: Diễn Châu - Bãi Vọt (10), Nha Trang - Cam Lâm (8), Cam Lâm - Vĩnh Hảo (6), Nghi Sơn - Diễn Châu (6), QL45 - Nghi Sơn (5), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (5).

Theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 30/2015, việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo hai bước: Sơ tuyển quốc tế và đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư.

Được biết, sau khi mở thầu bước sơ tuyển nhà đầu tư, các Ban QLDA sẽ tiến hành chấm sơ tuyển để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư theo các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu. Cụ thể, điểm của nhà đầu tư được tính theo thang điểm 100. Trong đó, mức điểm năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm 60 điểm; năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm 30 điểm và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm 10 điểm. Tối đa mỗi dự án sẽ lựa chọn 5 nhà đầu tư được tính theo thang điểm từ cao xuống thấp.

Theo lộ trình dự kiến, đến tháng 9/2019, Bộ GTVT sẽ tiến hành thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư. Từ tháng 10/2019 - tháng 1/2020, Bộ GTVT phát hành hồ sơ mời thầu. Từ tháng 1 - tháng 2/2020, đánh giá hồ sơ mời thầu và đến tháng 3/2020, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án cao tốc Bắc - Nam dài 654km, được chia thành 11 dự án thành phần, gồm 3 dự án đầu tư công (Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - Lam Sơn, cầu Mỹ Thuận 2), còn lại 8 dự án thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư 102.513 tỷ đồng, gồm 51.702 tỷ đồng vốn BOT và 50.812 tỷ đồng vốn Nhà nước.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan