Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

230 tỷ đồng nối thông 4,2km còn lại trên đường tránh phía Đông TP. Đông Hà
Thứ tư, ngày 01/03/20234,2km đường tránh phía Đông TP. Đông Hà mới sắp xếp được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương...

Đoạn đường tránh phía Đông TP. Đông Hà phía Nam cầu Hiếu vào nút giao đường Nguyễn Hoàng chưa được đầu tư xây dựng

Ngày 28/2, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (đoạn từ Nam cầu sông Hiếu đến nút giao đường Nguyễn Hoàng), sẽ được trình HĐND tỉnh Quảng Trị xem xét thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư.
Dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có chiều dài 22,4km, hiện nay đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 5,02/22,4km gồm: Đoạn từ QL9 tại Km 10+187 QL9 đến điểm giao đường phường 2 - Đông Lương - Đông Lễ (3,06km) và đoạn từ đường Nguyễn Hoàng nối với QL1 tại Km 763+178 QL1 (1,96km).

Đoạn từ Km 741+107 QL1 (Dốc Miếu) đến giao với QL9 tại Km 10+187 QL9 (dài 13,2km) đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tổng mức đầu tư khoảng gần 400 tỷ đồng.

Riêng đoạn dài khoảng 4,2km qua địa bàn TP. Đông Hà (từ Nam cầu sông Hiếu đến đường Nguyễn Hoàng) thời gian qua chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí nguồn vốn.
Đoạn này trước đây Quảng Trị dự kiến trước mắt sẽ sử dụng đoạn tuyến đường phường 2 đi Đông Lương - Đông Lễ (Nam cầu sông Hiếu đến nút giao đường Nguyễn Hoàng), nhưng tuyến đường này sau nhiều năm triển khai đến nay cũng chưa hoàn thành.

Theo ngành chức năng tỉnh Quảng Trị và các địa phương, đường tránh phía Đông TP. Đông Hà khi được đầu tư đoạn 4,2km còn lại nói trên để nối thông toàn tuyến tránh này sẽ phân luồng, giảm tải giao thông trên QL1, hạn chế phương tiện lưu thông qua trung tâm đô thị, tăng cường năng lực lưu thông, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ATGT.

Bên cạnh đó, dự án hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Trị.
Tại Văn bản 74 ngày 25/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 4), dự án tuyến đường tránh phía Đông TP Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) đã được đưa vào danh mục với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 203 tỷ đồng.

Ngày 27/2/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu), trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VIII sắp tới.

Theo đó, dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu, dài 4,2km), thời gian thực hiện từ 2023 -2025, tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 203 tỷ đồng và ngân sách địa phương 27 tỷ đồng).
UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các thành viên góp ý về kỹ thuật trong việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh cũng như các địa phương liên quan.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng phối hợp với TP. Đông Hà khẩn trương rà soát, triển khai các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác chuyển mục đích sử dụng đất, GPMB… để triển khai theo đúng quy định.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan