Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

15 nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bị phê bình
Thứ tư, ngày 31/08/2022Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã phát văn bản phê bình 15 nhà thầu vì chậm tiến độ khi thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tiến độ của các gói thầu cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bị chậm khiến Ban QLDA lo ngại

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, thời gian qua, các đơn vị đã có cố gắng trong công tác huy động nhân sự, thiết bị, vật tư để tổ chức triển khai thi công theo yêu cầu, tuy nhiên nhiều gói thầu đến nay vẫn bị chậm.

Cụ thể, tại gói thầu XL-01, Công ty CP ĐTXD và Kỹ thuật VNCN E&C đang chậm tiến độ thi công bản nắp mố M1 cầu Nhà Dài. Công ty CP ĐTPT hạ tầng 620 chậm thi công dầm ngang, bản mặt cầu cầu Xẻo Trầu, chậm thi công đóng cọc mố M1 cầu Rạch Ấp.
Tổng công ty 319 chậm tiến độ gia tải tại vị trí hộ ông Lê Bá Mạnh, cắm bấc thấm và gia tải 2 đầu cầu An Phú Thuận, chậm gia tải giai đoạn 2. Công ty Nhạc Sơn chậm tập kết cấp phối đá dăm gia tải giai đoạn 1 tuyến chính, chậm gia tải giai đoạn 2.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, hiện nay thời gian còn lại theo hợp đồng không nhiều (khoảng 7 tháng), tuy nhiên khối lượng còn lại của gói thầu rất lớn (53,1%). Nếu các đơn vị vẫn còn tâm lý chủ quan, bị động về kế hoạch huy động vật tư, chuẩn bị nguồn tài chính như thời gian vừa qua thì sẽ không hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ hợp đồng.

Đối với Tổng công ty 319-BQP khối lượng gia tải giai đoạn 1 tuyến chính còn lại khoảng 5.000m3, yêu cầu hoàn thành trước 30/8; thi công nền đường hai đầu cầu vượt An Phú Thuận, đẩy nhanh tiền độ cắm bấc thấm, gia tải giai đoạn 1, hoàn thành trước 15/9.

Công ty TNHH Nhạc Sơn, khối lượng gia tải giai đoạn 1 tuyến chính còn lại khoảng 7.000m3 cấp phối đá dăm, Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu hoàn thành trước 30/8, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 1 nút giao quốc lộ 80 trước 30/9.

Tại gói thầu XL-02, đắp cát gia tải giai đoạn 1 trên tuyến chính đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số nhà thầu chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Công ty ĐMA chậm hoàn thành gia tải giai đoạn một đường hai đầu cầu vượt An Khánh (còn khoảng 5.000 m3 từ cuối tháng 7/2022 đến nay vẫn chưa hoàn thành), chậm gác dầm cầu Đìa Rúng, chậm gia tải giai đoạn 2.

Tổng công ty Trường Sơn chậm thi công hạng mục xà mũ trụ, gác dầm cầu Xẻo Lò; chậm gia tải giai đoạn 2. Công ty Thành Huy chậm thi công hạng mục mố, gác dầm cầu kênh 19/5; Công ty 465 và Công ty 499 chậm gác dầm cầu Ba Càng. Tập đoàn Cienco4 chậm hạng mục thân, xà mũ trụ, gác dầm cầu vượt An Khánh.

Với gói thầu này, thời gian còn lại chỉ còn 5 tháng, nhưng khối lượng còn hơn 50%, nếu nhà thầu chủ quan sẽ không hoàn thành kịp theo đúng tiến độ hợp đồng.

Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco4 hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 1 phạm vi đường đầu cầu vượt An Khánh trước 25/8.

Thi công đắp cát gia tải giai đoạn 2: khẩn trương huy động thêm nhà cung cấp vật liệu, tăng thêm mũi thi công để thi công đắp gia tải giai đoạn 2, hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 2 trước 20/9.

Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu phải tập trung nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca, đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu: Cầu Đìa Rúng, cầu 19/5 hoàn thành trước ngày 20/9; cầu Ba Càng, hoàn thành (đảm bảo thông xe được) trước ngày 30/9; cầu vượt An Khánh hoàn thành lao lắp dầm và bê tông bản mặt cầu các nhịp 2, 3 và 4 trước ngày 20/9.
Tại gói thầu XL-03, Ban QLDA Mỹ Thuận phê bình Công ty CPXD Đèo Cả chậm thi công cát nền đường nút giao 908 (còn khoảng 50.000 m3 cát và cắm bấc thấm), chậm gia tải giai đoạn 2. Công ty Tân Nam chậm thi công hạng mục xà mũ trụ, lao dầm cầu 26/3, cống hộp dọc mố M1 cầu Ông Bầy.

Công ty 368 chậm thi công cống hộp dọc mố M1 cầu Khoán Tiết. Công ty 575 chậm thi công hạng mục mố và cống hộp dọc dầu Rạch Múc. Tổng công ty 36 chậm gia tải giai đoạn 1 và chậm gia tải giai đoạn 2, chậm tập kết CPĐD.

Khối lượng của gói thầu này cũng còn trên 53%, thời gian chỉ còn 5 tháng, vì vậy, Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu Công ty CPXD Đèo Cả đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao ĐT 908, hoàn thành trước 30/9. Khẩn trương huy động vật liệu về công trường, tiến độ hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 2 trước 30/9.

Với Tổng công ty 36-CTCP, khối lượng gia tải giai đoạn 1 tuyến chính còn lại khoảng 30.000m3, yêu cầu khẩn trương huy động vật liệu về công trường, tăng mũi thi công hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 1 tuyến chính trước 30/8. Đồng thời huy động vật liệu để hoàn thành gia tải giai đoạn 2 trước 30/9.

Để bảo đảm tiến độ, kế hoạch hoàn thành gói thầu theo quy định hợp đồng, Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu từng thành viên liên danh nhà thầu bố trí lãnh đạo trực tiếp có mặt tại công trường để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn (tài chính, vật tư, vật liệu) để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn tính toán xử lý nền đất yếu; lựa chọn và trình phương án thi công các hạng mục: cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, dải phân cách, hộ lan… trước ngày 30/8.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khởi công đầu năm 2021, dài gần 23km, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng cầu 17,5 m, vận tốc 80 km/h. Cao tốc dự tính hoàn thành năm 2022, đưa vào khai thác toàn bộ giai đoạn một trong năm 2023. Giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc được thiết kế 100 km/h với 6 làn xe, bề rộng nền đường 32 m.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan