Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

120 bộ hồ sơ sơ tuyển cao tốc Bắc - Nam được bán cho các nhà đầu tư
Thứ hai, ngày 17/06/2019Đến nay, 40 nhà đầu tư, gồm 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài đã mua hồ sơ sơ tuyển 8 dư án cao tốc Bắc - Nam.

Đã có 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài mua hồ sơ sơ tuyển 8 dư án cao tốc Bắc - Nam.

Theo thông tin từ Vụ Đối tác công tư (PPP - Bộ GTVT), tính đến nay, các Ban QLDA đã phát hành 120 bộ hồ sơ sơ tuyển nhà đầu tư tại 8 dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ PPP cho biết, trong 120 bộ hồ sơ đã phát hành, có 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài đến từ: Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hồng Kông, Trung Quốc,… mua hồ sơ sơ tuyển. Theo kế hoạch, đầu tháng 7/2019, thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển sẽ kết thúc. Sau đó, Bộ GTVT sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện bằng PPP.

Được biết, trong hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức PPP, để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, Bộ GTVT sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100.

Cụ thể, năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 60% tổng số điểm (tương ứng với 60 điểm); năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 30% tổng số điểm (30 điểm) và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 10% tổng số điểm (10 điểm).

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan