Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Triển khai thực hiện Dự án đầu tư khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105,17 - Km268
Báo giao thông

10:05:00 23/08/2016

TCQM - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Dự án đầu tư khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105,17 - Km268 theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT.
Tin chỉ đạo, điều hành Xem thêm

Bổ sung thiết kế một số hạng mục công trình tại các gói thầu số: 1, 2, 4, 5, 6, A4 và A5, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tin hoạt động của Cục Xem thêm

Rà soát, kiểm tra lại các cầu có thông thuyền tại DA Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM

Điểm nóng Xem thêm

"Theo dõi đặc biệt" các nhà thầu DA La Sơn-Túy Loan chậm tiến độ

Văn bản Xem thêm
Khoa học công nghệ Xem thêm

Công nghệ giúp rút ngắn 1/3 thời gian thi công cầu

Tin tức - sự kiện Xem thêm

Rốt ráo xử lý bất cập cao tốc Hà Nội - Bắc Giang