Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đầu tư nối thông đường ven biển qua 14 tỉnh miền Trung
Báo giao thông

07:10:00 13/01/2020

TCQM - Tuyến đường ven biển đi trùng với các tuyến QL1A, 1D, 10, 49B... thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư của Bộ GTVT đã cơ bản hoàn thành.
Tin chỉ đạo, điều hành Xem thêm

Không giao thêm dự án cho các Ban QLDA giải ngân chậm

Tin hoạt động của Cục Xem thêm

Tác phẩm dự thi vòng Chung khảo cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT"

Điểm nóng Xem thêm

Nhìn lại thành quả của ngành GTVT năm 2019

Văn bản Xem thêm
Khoa học công nghệ Xem thêm

Ứng dụng công nghệ cao thi công nền móng công trình hạ tầng

Tin tức - sự kiện Xem thêm

Giao Bộ GTVT lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030